GIÀN - KỆ TRỒNG RAUTất cả

Được xếp hạng 5.00 5 sao

HƯỚNG DẪN TRỒNG RAUTất cả

Khay trồng rauTất cả

Dụng cụ trồng rau

Chậu treo nhỏ màu xanh biển

7.000 
Được xếp hạng 2.00 5 sao
55.000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
55.000 

Dụng cụ trồng rau

Chậu treo nhỏ màu đỏ

7.000 

Dụng cụ trồng rau

Chậu treo nhỏ xanh ngọc

7.000 

Dụng cụ trồng rau

Chậu treo nhỏ màu cam

7.000 

HẠT GIỐNG RAUTất cả

15.000 
10.000 

Hạt giống rau

Hạt giống dền tiều

10.000 

Hạt giống rau

Hạt giống cải ngọt

10.000 

Hạt giống rau

Hạt giống chùm ngây

15.000 

Hạt giống rau

Hạt giống bầu sao f1

10.000 
10.000 
10.000 

Hạt giống rau

Hạt giống cà chua F1

10.000 
10.000 

Hạt giống rau

Hạt giống ngò gai

10.000 
15.000 

BẠN CỦA NHÀ NÔNGTất cả