Máy thu hoạch cà rốt

Lang thang intenet thấy Gigadgets chia sẻ video máy thu hoạch cà rốt, An Khang mạo muội sưu tầm để mọi người cùng xem và ngưỡng mộ.
Ôi trời ơi, sao mà người ta có thể chế tạo ra cái máy thu hoạch cà rốt khủng thế này cơ chứ. Thật tuyệt vời ông mặt trời !Nguồn : Gigadgets

Máy thu hoạch cà rốt
5 3 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *