Dịch vụ

Nông nghiệp xanh Thắng Lợi cung cấp dịch vụ trồng rau sạch tại nhà uy tín, ngoài ra Thắng Lợi còn cung cấp giải pháp tưới nông nghiệp, bán vật tư nông nghiệp và hạt giống chất lượng.