Đất trộn trồng rau dinh dưỡng cao, chất lượng đã được khẳng định

60.000 

Thành phần : xơ dừa, phân bò, trấu, đất thịt
Dịch vụ ship tận mặt đất tại Đà Nẵng