Hạt giống chùm ngây

15.000 

Khối lượng: 2g
Xuất xứ:
Thu hoạch: 90 ngày