Hạt giống hoa thược dược mix

20.000 

Khối lượng tinh: 20 hạt

Xuất xứ: Đức

Thời gian ra hoa: 70 — 80 ngày