0905 952 439

Hạt giống khổ qua rừng

15.000 


Khối lượng: 2g
Xuất xứ: New Zealand
Thu hoạch: 38 – 40 ngày