0905 952 439

Hạt giống ớt sừng

10.000 

Khối lượng: 50g
Xuất xứ:
Thu hoạch: 75 ngày