Hoa vạn thọ sao băng (cúc sao băng)

20.000 

Khối lượng tinh: 100ng

Xuất xứ: Việt Nam

Thời gian ra hoa: 40 — 50 ngày